skip to Main Content

Länsstyrelsen Jämtland

Under tre års tid har jag som underleverantör till Ess Design jobbat med Länsstyrelsens kommunkation. På följande sidor ser ni några exempel.
1) Magasin om vattenprojektet ”Triple Lakes”.
2) Iconer Nationalpark
3) Illustrationer och trycksaker till projektet ”Tillsammans mot våld”.
4) Grafisk design Länsstyrelsens trycksaksmallar.


Back To Top