skip to Main Content

Centrala Nacka

Sveriges första Naturbana stadsdel. En stadsdel under uppbyggnad.
Naturbant är det dynamiska mötet mellan natur och stad, där ambitionen är att förena det bästa av två världar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt – natur, stadsliv, möten och kommunikationer. Här ska det vara självklart med tillgänglighet till både naturens lugn och stadens puls.
Läs mer »
Uppdrag: Tillsammans med Karolin Forsling, Lena Sjödin Roman och Kristina Gränsbo har jag fått förmånen att ta fram Centrala Nackas Visuella identitet & Budskap.

centrala nacka

centrala nacka

centrala nacka

centrala nacka

Back To Top