skip to Main Content

Centrala Nacka

Sveriges första Naturbana stadsdel
Naturbant är det dynamiska mötet mellan natur och stad, där ambitionen är att förena det bästa av två världar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt – natur, stadsliv, möten och kommunikationer. Här ska det vara självklart med tillgänglighet till både naturens lugn och stadens puls.
Läs mer »

Uppdrag: Tillsammans med Karolin Forsling, Lena Sjödin Roman och Kristina Gränsbo har jag fått förmånen att ta fram Centrala Nackas Visuella identitet & Budskap.

Back To Top