skip to Main Content
Kretsa Logotype
Kretsa Logotype

Kretsa

KRETSA föddes ur drivkraften att öka medvetenheten runt cirkulär ekonomi och andrahandskonsumtion. Kretsa tömmer hem, packar, säljer och lämnar till återvinning. Företaget är baserat i Stockholm.

Uppdrag: Logotype

Back To Top