skip to Main Content

Kretsa

KRETSA föddes ur drivkraften att öka medvetenheten runt cirkulär ekonomi och andrahandskonsumtion. Kretsa tömmer hem, packar, säljer och lämnar till återvinning. Företaget är baserat i Stockholm.
Uppdrag: Logotype

Kretsa logotype

Back To Top