skip to Main Content
Skvaderns Gymnasieskola
Skvaderns Gymnasieskola
Skvadern Logotype

Skvaderns gymnasieskola

Ligger på Norra stadsberget i Sundsvall. Skolan har de högskoleförberedande linjerna Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Estetiska programmet.

När skolan skulle uppdatera sin logotype fick jag i uppdrag att förädla den nuvarande Skvadern. Jag uppdaterade Skvadern och kompletterade med en typografisk ordbild, för variation.

Back To Top