skip to Main Content

Skvaderns gymnasieskola

Uppdrag: När skolan skulle uppdatera sin logotype fick jag i uppdrag att förädla den nuvarande Skvadern. Logotypen kompletterade jag med en typografisk ordbild.

skvaderns gymnasieskola


skvadern logotype

Back To Top