skip to Main Content
Skvaderns Gymnasieskola
Skvaderns Gymnasieskola
Skvadern Logotype

Skvaderns gymnasieskola

Skolan ligger på Norra berget i Sundsvall och har de högskoleförberedande linjerna Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Estetiska programmet.

Uppdrag: När skolan skulle uppdatera sin logotype fick jag i uppdrag att förädla den nuvarande Skvadern. Logotypen kompletterade jag med en typografisk ordbild.

Back To Top