skip to Main Content

Skyltar och grafik till utställningen Bana Väg.

Skyltar och grafik till utställningen om Jean Paul Gaulthier.

Guidefoldrar till Basutställningen.

Arkdes

Sveriges nationella centrum för Arkitektur- och Design.

Jag har varit delaktig i ett antal uställningar. Bland annat:

1) Bo. Nu. Då. Bostadsfrågor och svar under 99 år.

2) Bana Väg. Infrastruktur för en hållbar utveckling.

3) The fashion world of Jean Paul Gaultier – From the Sidewalk to the Catwalk.

4) Foldrar till museets basutställning.

Back To Top