skip to Main Content

Skvaderns gymnasieskola

Skvaderns gymnasieskola är en friskola i Sundsvall med cirka 550 elever och fyra program.
Uppdrag:
När skolan skulle uppdatera sin logotype fick jag i uppdrag att förädla den dåvarande Skvadern.
Logotypen kompletterade jag med en typografisk ordbild.

skvaderns gymnasieskola


skvadern logotype

Back To Top