skip to Main Content

Arkitektur- och designcentrum

Uställningar jag varit delaktig i med produktion av grafik och skyltar.
1) Bo. Nu. Då. Bostadsfrågor och svar under 99 år.
2) Bana Väg. Infrastruktur för en hållbar utveckling.
3) The fashion world of Jean Paul Gaultier – From the Sidewalk to the Catwalk.
4) Foldrar till museets basutställning.

Back To Top