skip to Main Content

Hemab

Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett 100 procent kommunägt företag som skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.
Uppdrag: För sjunde året i rad har jag formgivit årsberättelsen ”Om Hemab”.

hemab hållbarhetsredovisning

hemab hållbarhetsredovisning 2021

hemab årsredovisning

hemab årsredovisning

Back To Top